Fórum náboženstiev sveta Slovensko

misha kapustin ondrej prostrednik mohamad hasna brat felix mario nicoliniUČÍTE STREDOŠKOLÁKOV?POSLEDNÉ 3 MIESTA NA WORKSHOP S RABÍNOM, IMÁMOM A DVOMA KŇAZMI

Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, organizátor úspešných medzináboženských podujatí na Slovensku vrátane obľúbenej diskusie s rabínom, imámom a kňazom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ pripravilo edukatívny workshop pre pedagógov zameraný na medzikultúrne vzdelávanie.

V súčasnosti sme svedkami nárastu extrémistických nálad medzi mladými ľuďmi, ktoré sú častokrát podporené nepravdivými alebo skreslenými informáciami z rôznych zdrojov. Pritom vývoj v okolitých krajinách naznačuje, že kultúrna a náboženská diverzita v našom prostredí narastá. Situáciu reflektujú i Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na rok 2018/2019, ktoré hovoria o potrebe „zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou“ (str. 11).

Dvojdielny workshop sa venuje budovaniu pedagogických zručností v oblasti medzikultúrnej a medzináboženskej výchovy s cieľom odovzdať pedagógom zručnosti, ktoré môžu využiť pri diskusii so študentami o témach, o ktorých majú dnes často iba skreslené informácie z médií a internetu. Vybraní účastníci získajú na prvom workshope mikrogranty, ktorých cieľom bude pripraviť modelovú hodinu zo žiakmi s využitím nadobudnutých poznatkov.

Na workshopoch budú prítomní duchovní predstavitelia troch hlavných svetových náboženstiev: katolícky kňaz a františkánsky rehoľník Felix Mária, evanjelický kňaz Ondrej Prostredník, židovský rabín Miša Kapustin a moslimský imám Mohamad Safwan Hasna.

Workshopy sú určené najmä učiteľkám a učiteľom náuky o spoločnosti, takisto dejepisu, etiky a náboženstva. Cestovné náklady budú účastníkom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ubytovanie a strava je zabezpečená.

Prvý workshop sa bude konať 19. a 20. októbra 2018. Program bude v piatok od 16.00 do 21.00 a v sobotu od 9.00 do 14.00 na Bilingválnom gymnáziu v Žiline (Ulica T. Ružičku 3).

Všetci záujemci sa môžu prihlásiť vyplnením nasledujúceho krátkeho dotazníka: https://goo.gl/forms/Ua8H2QutCyDjkFLI3. Vyplnenie a odoslanie dotazníka sa považuje za záväznú prihlášku. Vzhľadom na obmedzený počet miest bude z prihlásených pedagógov vybratých 10 uchádzačov.

Registrujte sa už dnes! Na posledné 3 miesta je uzávierka prihlášok 14. októbra 2018.


Anton Ziolkovsky Misha Kapustin 2_Dominik Sepp_square

V BRATISLAVE PRVÝKRÁT VEREJNE V DIALÓGU RABÍN, IMÁM, KATOLÍCKY A EVANJELICKÝ KŇAZ

Medzináboženský dialóg už viac nie je okrajovou témou. Podujatie v Pálffyho paláci v Bratislave 23. januára 2018 prilákalo stovky ľudí. „Hovorili sme o vážnych veciach, boli sme aj kritickí, ale nechýbali ani situácie, v ktorých sme sa uvoľnili,“ napísal na svojom facebooku katolícky kňaz Anton Ziolkovský. V diskusii sa stretol so svojimi proťajškami z iných tradícií, evanjelickým kňazom Františkom Ábelom, židovským rabínom Mishom Kapustinom a moslimským imámom Mohamadom Safwanom Hasnom. Čítajte viac.


Abel Hasna Nicolini Ziolkovsky Kapustin 2_Dominik SeppRABÍN, KŇAZ A IMÁM UKAZUJÚ SLOVENSKU, ŽE DIALÓG JE MOŽNÝ

Duchovní lídri troch svetových náboženstiev v rámci projektu „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ ukazujú, že ak si dokážu porozumieť oni, dokážu to aj ostatní. „Každý máte svoje vlastné posvätné texty, sviatky, náboženskú prax. O čom sa vy vlastne spolu rozprávate, keď sa niekedy stretnete?“ pýta sa moderátor a výkonný riaditeľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko Mário Nicolini. Svoju otázku smeruje na troch či štyroch hostí sediacich oproti nemu v kruhu tvorenom asi tridsiatkou stredoškolákov – židovského rabína Mishu Kapustina, moslimského imáma Mohamada Safwana Hasnu a kňazov – evanjelikov Ondreja Prostredníka a Františka Ábela, starokatolíka Martina Kováča a katolíka brata Félixa. Približne rovnako sa začína každé z asi 90-minútových posedení, počas ktorých majú žiaci možnosť debatovať s predstaviteľmi troch abrahámskych náboženstiev a pýtať sa ich celkom otvorene… úplne čokoľvek. Dôležité je, že nič nie je tabu. Môžu sa pýtať, či Židia naozaj vládnu svetu, alebo či sa moslimovia tajne chystajú islamizovať Slovensko. Otázky súvisiace s terorizmom či postavením žien v islame sú na dennom poriadku. Čítajte viac.


MEDZINÁBOŽENSKÝ DIALÓG NA POHODE  

Kresťania, židia, moslimovia - spolu sme v pohode Pohoda 2017Pod heslom Kresťania, židia, moslimovia – spolu sme v pohode sme sa našli v piatkovom prime-time v stane časopisu .týždeň. Slovensku sa často vyčíta, že je xenofóbne, netolerantné a uzatvorené zmenám. Preto sú spoločné vystúpenia duchovných predstaviteľov a spolupráca medzi ľuďmi rôznych vierovyznaní možnosťou, ako svetu a sami sebe ukázať, že sme napriek rizikám otvorení svetu, diskusii a hľadaniu konštruktívnych riešení. Ktoré stereotypy sa na Slovensku najčastejšie spájajú s kresťanstvom, judaizmom a islamom a aká je pravda? Aké sú úspechy medzináboženského dialógu u nás? Kde pretrvávajú problémy a ako sa dajú riešiť?

Diskutovali: Michael Szatmary, hovorca Ú​stredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, šéfredaktor a vydavateľ slovensko-židovských novín DELET
Martin Kováč, diakon Starokatolíckej cirkvi​ v ČR s poverením pre službu na Slovensku
Salah Mehager, Centrum kultúrneho dialógu Adam

Moderoval: Mário Nicolini, výkonný riaditeľ Fóra náboženstiev sveta – Slovensko

Mali sme skvelé obsadenie a výbornú atmosféru. Prišli veriaci, aj neveriaci, aj hľadajúci. Zasmiali sme sa zatiahli aj na hlbinu.Tri z top 5 otázok publika v stane .týždeň na Pohode 2017 padli práve na našej diskusii. Neveríte? Pozrite si video na tomto linku. Ďakujeme všetkým… ideme ďalej!


KRESŤANSTVO V INDIIbenoy-k-behl_1

Sprevádzaní zvukmi sitár, fujary a hangu sme na radnici v Banskej Bystrici uviedli šieste pokračovanie fotovýstavy Kresťanstvo v Indii. Viceprimátor Jakub Gajdošík pripomenul tradíciu ekumenických stretnutí na radnici a vyjadril radosť z toho, že občianske združenia prinášajú kus kresťanskej Indie aj do mesta pod Urpínom, hneď v susedstve katedrály zasvätenej jezuitovi sv. Františkovi Xaverskému, apoštolovi Indie. Zástupca veľvyslanca Indie na Slovensku Vinod Kelkar poukázal na to, že 28 miliónov kresťanov tvorí tretiu najpočetnejšiu náboženskú skupinu v Indii, pre ktorú heslo „jednota v rozmanitosti“ nie je len slovom.

Peter Pohančaník, prezident banskobystrického klubu Rotary International, považuje tému solidarity a spolupatričnosti za mimoriadne aktuálnu práve teraz a na tomto mieste. Rotary už viac ako 100 rokov žije a presadzuje tieto hodnoty v humanitárnych a charitatívnych projektoch po celom svete. Spoločne sa aj my tešíme na ďalšie projekty.

Jozef Dravecký, bývalý veľvyslanec pri Svätej stolici, označil kontakt s inými náboženstvami za obohatenie pre vlastnú vieru. Podľa neho treba pripravovať ľudí na to, aby vedeli za svoje náboženstvo hovoriť s inými.

Anna Galovičová, predsedníčka Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, sprevádzala komentárom 7-minútový dokumentárny film o kresťanských pamiatkach priamo z mesta Goa, zvaného Rím Východu. Mário Nicolini na záver predstavil činnosť nášho občianskeho združenia, cez ktoré tvoríme podmienky pre medzináboženské a medzikultúrne porozumenie na úrovni občianskej spoločnosti.

Skvelá atmosféra v úžasných priestoroch radnice Mesto Banská Bystrica! Ďakujeme našim partnerom aj všetkým, ktorí prišli – a ešte len prídu – preniesť sa do kresťanskej kultúry v najľudnatejšej krajine planéty cez fotografie Benoy K. Behla. Tešíme sa zo zápisov v knihe návštevníkov, ktoré znejú aj takto: „Veľmi zaujímavá a krásna výstava. Vďaka za zážitok, ktorý poteší oko aj dušu.“

Výstavu pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica sme pripravili v partnerstve so Spoločnosťou Slovensko-indického priateľstva, Indickým veľvyslanectvom v Bratislave, Mestom Banská Bystrica a Rotary Clubom v Banskej Bystrici. Bližšie informácie a katalóg si stiahnite tu.

Výnimočná výstava popredného indického fotografa, filmového producenta a historika umenia Benoy K. Behla približuje málo známu históriu kresťanstva v Indii. Pôsobil tu najväčší kresťanský misionár sv. František Xaverský zo Spoločnosti Ježišovej (rád jezuitov), vyslaný pápežom evanjelizovať východnú Indiu a Ďaleký východ a kanonizovaný ako svätý patrón Goa. Medzi velikánov ducha patril aj apoštol sv. Tomáš, nazývaný aj apoštolom Indie. Výstava zobrazuje aj maľby, ktoré sú zriedkavo dostupné verejnosti mimo obyvateľov Goa. Je výzvou viac sa dozvedieť o práci, živote a učení apoštolov, ich žiakov a nasledovníkov, ktorých život, podobne ako časti života Ježiša, zostáva pre mnohých z nás zahalený.

Ďakujeme, že ste prišli medzi nás!  S touto výstavou sme navštívili Vrbové (Gymnázium J. B. Magina), Žilinu (Rímskokatolícka diecéza), Bratislavu (Sála Notre Dame ZŠ Matky Alexie) a Piešťany (Kultúrne a spoločenské centrum Fontána) a Bánovce nad Bebravou (Centrum voľného času).


VEREJNOSŤ ZA ODVAHU

Otvorený list

Jeho Svätosti dalajlámovi, prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, podpredsedníčke Národnej rady SR Lucii Ďuriš Nicholsonovej, podpredsedovi Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janovi Bartoškovi, podpredsedníčke Senátu Parlamentu ČR Miluši Horskej, vicepremiérovi vlády ČR Pavlovi Bělobrádkovi a ministrovi kultúry ČR Danielovi Hermanovi

V dňoch 16.-18. októbra 2016 dostali Slovensko a Česká republika vzácny dar — možnosť pobudnúť v blízkosti Jeho Svätosti 14. dalajlámu, duchovného vodcu Tibetu, nositeľa Nobelovej ceny mieru a jednej z najvplyvnejších osobností dneška. Necelé tri dni pobytu stačili na to, aby sa štyria najvyšší ústavní predstavitelia Českej republiky a premiér Slovenskej republiky v záujme dobrých obchodných vzťahov s Čínou dištancovali od Vášho stretnutia s dalajlámom.

Vážený pán prezident, pani podpredsedníčky, pán podpredseda, pán vicepremiér, pán minister, sme hrdí na to, že ste prijatím dalajlámu dokázali, že si ako suverénne demokratické krajiny zahraničnú politiku máme určovať sami. Svojím prejavom líderstva, úcty a solidarity ste prehovorili z duše slovenským a českým občanom, ktorých sa na verejných vystúpeniach Jeho Svätosti v Bratislave a Prahe stretlo takmer 10-tisíc. To isté ocenenie patrí aj politickým stranám, skupinám poslancov, senátorov a politikov v oboch krajinách, ako aj predsedom parlamentných výborov, ktorí konali rovnako. Na slovenskej strane ďakujeme predsedom výborov Františkovi Šebejovi a Martinovi Poliačikovi, europoslancovi a bývalému podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu, županovi Bratislavského samosprávneho kraja Pavlovi Frešovi a vedeniu Univerzity Komenského.

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín štátnika, ktorý pred svetom zosobnil strednú Európu, sa hlásime aj k odkazu Václava Havla, osobného priateľa dalajlámu. Pri príležitosti 20. výročia konferencie Forum 2000 v Prahe, ktorú ste, Vaša Svätosť, pán prezident a pán minister, pozdvihli svojimi vystúpeniami, chceme aj my naplniť volanie Fora 2000 k „odvahe prevziať zodpovednosť“.

Prijímame záväzok lásky a súcitu voči druhým. „Ži a nechaj žiť“ už v Európe čeliacej migrácii a ďalším výzvam nepostačuje. Solidarita sa musí oprieť o zásadu „ži a pomôž žiť“. Odmietame delenie na dobrých a zlých, národovcov a zradcov, kresťanov a teroristov. Zdieľame víziu sveta, v ktorom pravda a láska víťazia nad lžou a nenávisťou. Nerobíme si ilúzie o problémoch a prekážkach. Proti cynizmu a pragmatizmu však staviame hodnoty a ideály, na ktoré ľudstvo ašpiruje zo svojej podstaty.

Podporujeme kultúrny a náboženský dialóg a veríme v jeho silu meniť myslenie a konanie ľudí na ceste k harmónii ľudskej rodiny. Nechceme, aby u nás a v Európe naďalej rástla polarizácia, radikalizácia, islamofóbia a antisemitizmus. Skutočný dialóg musí vyvierať z úcty k druhému. Skutočný dialóg musí byť podporený poznaním.

Hlásime sa k ochrane ľudských práv proti totalitným a autoritárskym režimom, k záchrane Zeme od ekologickej katastrofy a od snáh o likvidáciu tradičných kultúr a duchovných tradícií. Všetky tieto výzvy dnes stelesňuje Tibet.

Chceme, aby podpora ľudských práv a demokracie zostala podstatným prvkom zahraničnej politiky našich krajín a Európskej únie ako celku. Nadšene sa hlásime k Európe, nositeľke Nobelovej ceny mieru, ako politickému a civilizačnému spoločenstvu. Hlásime sa k demokratickým, morálnym, kultúrnym a duchovným hodnotám, ktoré Európskej únii vdýchli jej zakladatelia. Pripomínajúc si výročie založenia prvého spoločného demokratického štátu Slovákov a Čechov 28. októbra 1918, hlásime sa k úzkej slovensko-českej spolupráci v realite súčasnej Európy.

Stojíme ruka v ruke, starí i mladí, aby sme spoločne viedli náš svet k hodnotám, ktoré ľudstvo spájajú. Hlásime sa k reforme vzdelávania, aby v budúcnosti lepšie vyvážilo materiálne a duchovné hodnoty. Poznanie druhého si musí nájsť cestu aj do učebných osnov. Náš svet prežije jedine vtedy, keď sa ho ujme mladá generácia vedená etickými hodnotami, nie egoizmom a krátkodobým ziskom.

Svedectvo dalajlámu vnáša svetlo hodnôt do temnejúcej doby. Toto svetlo zažíha ďalšie sviece aj v našich srdciach a srdciach niektorých našich politikov.

Vaša Svätosť, ďakujeme.

Pán prezident, pani podpredsedníčky, pán podpredseda, pán vicepremiér, pán minister a ostatné osobnosti, ďakujeme.

Mário Nicolini, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko – Tomáš Halík, Česká křesťanská akademie – Daniel Pastirčák, kazateľ Cirkvi bratskej – Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti – Jakub Klepal, Nadace Forum 2000 – Mária Ničová, Konfederácia politických väzňov Slovenska – Anna Galovičová, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického priateľstva – Juraj Anetta, advokát – Pavol Bargár, teológ, člen výboru Společnosti křesťanů a židů v ČR – Robert Basch, Nadace Open Society Fund Praha – Jana Belišová, etnologička – John Bok, spolek Šalamoun na podporu nezávislé justice v ČR – Ľubomír Burgr – Renáta Bzdilová, politologička – Zuzana Csenkyová, právnička – Lucia Cvengrošová, manažérka v Národnom tenisovom centre – Andrea Čechovičová, právnička – Margareta Černáková, lekárka – Andrej Čierny, Antikomplex.sk – Radka Čížová – Kamil Danda, zvukár, hudobník – Egon Gál, filozof – Fedor Gál, spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu, sociológ, publicista, dokumentarista – Libor Grubhoffer, univerzitný profesor – Peter Augustín Hlavina, kňaz, františkán – Mario Homolka, dokumentarista – Tomáš Horváth, Teach for Slovakia – Venus Jahanpour, Kancelária pre styk s verejnosťou, Bahájske spoločenstvo v SR – Marián Jaslovský, hudobník – Peter Juščák, spisovateľ – Michaela Kardohelyová, študentka gymnázia  – Pavol Katreniak, komunálny poslanec – Eva Kempná, tlmočníčka a psychologička – Csaba a Suzanne Kiss, At Home Gallery – Petr Kolář, konzultant a diplomat – Pavel Kordoš, grafik, Bahájske spoločenstvo v SR – Vladimír Krčméry, RESOTY Resocializačná komunita Antona Srholca – Veronika Kvietková, Iniciatíva Kvety Demokracie – Jozef Lenč, politológ – Juraj Majcin, študent – Ivan Malek, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Spoločnosť slovensko-indického priateľstva – Matej Medvecký, Tibetská asociácia – Juraj Mesík, ochranár a publicista – František Mikloško, bývalý poslanec Národnej rady SR – Daniel Milo, analytik Globsec Policy Institute – Šárka Okšová, učiteľka gymnázia – Štefan Olejník, fyzik – Tomáš Peszyński, občiansky aktivista – Milota Pfeffer, Slovenské duševné centrum BK – Petr Placák, spisovateľ, historik – Jana Poláčiková, vysokoškolská pedagogička a publicistka – Eva Poláková, profesorka, vedúca projektu Ľudské práva a prosociálna výchova – Ondrej Prostredník, evanjelický teológ – Iveta Pustajovská, office manažérka a tlmočníčka – Jozef Reinvart, podporovateľ rovnoprávnej medzinárodnej jazykovej komunikácie – Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka – Ivana Smoleňová, Prague Security Studies Institute – Jitka Spillerová, Kancelária pre styk s verejnosťou, Bahájske spoločenstvo v SR – Slavo Stankovič, festival Matrioshka – Do not let absurdity destroy humanity – Soňa Szomolányi, politologička – Ivan Štrpka, spisovateľ – Alexej Tahy, historik umenia – Andrea Tittelová, priekopníčka uvedomelej politiky a verejnej správy na Slovensku – Renáta Vargová, psychoterapeutka – Marcel Zajac – Peter Zajac, literárny vedec – Katarína Zavacká, právnička – Michal Zemaník, aktívny občan – Branislav Živica, živnostník

Znenie listu v slovenskom jazyku

Znenie listu v českom jazyku

Pripojte sa k nám svojím podpisom na podpisovej akcii na tomto linku!


dalajlama1-001

Čítajte náš newsletter pri tejto vzácnej príležitosti na tomto linku.


 

newsletter2

7. ročník festivalu Arteterapia (5.-8. októbra 2016) popri divadle, výstavách a koncertoch hostil aj verejnú diskusiu na tému „Dialóg – niet inej cesty”.

  • Máme na to, dodržať svoje medzinárodné​ ​a morálne záväzky voči migrantom​ ​a zároveň si udržať hodnoty západnej civilizácie? Je táto dilema skutočná?
  • Ak náboženstvá kážu lásku, kde sa v radoch veriacich berie nenávisť?
  • Akú úlohu by mali zohrať médiá, mienkotvorné osobnosti, náboženskí a duchovní lídri?

Prečítajte si záznam z našej diskusie.


ceif @ wmf 2016 FINAL

Bratislavský World Music Festival (9.-10. septembra 2016) okrem koncertov v rámci svojich sprievodných podujatí hostil aj verejnú diskusiu na tému „Umenie žiť – veda, viera a umenie v dnešnom svete”.


CEIF-2016-logo-cut

Viac ako 150 účastníkov z 20 krajín, 3 kontinentov, 7 svetových náboženstiev, ako aj ďalších náboženských a  duchovných tradícií a sekulárno-humanistických smerov sa dňa 25. júla 2016 stretlo v Nitre, aby sa spoločne zaoberali najvážnejšími problémami, ktoré dnes pred ľudstvom stoja. Stredoeurópske medzináboženské fórum (Central European Interfaith Forum, CEIF 2016) v starobylom kultúrnom a duchovnom centre Slovenska dalo priestor fascinujúcim medzináboženským a občianskym diskusiám s cieľom hľadať odpovede na rastúce etnické, kultúrne a náboženské napätie v Európe.

Znepokojujúce trendy nacionalizmu, extrémizmu a xenofóbie v našich spoločnostiach, ako aj zložité hospodárske, sociálne a politické problémy dnešného sveta si vyžadujú dialóg medzi duchovnými ľuďmi, spoločenstvami a autoritami a vládnymi a mimovládnymi inštitúciami. Stredoeurópske medzináboženské fórum inšpiruje takýto dialóg podporený praktickou činnosťou.

Popri sérii diskusií tvorili súčasť Fóra aj okrúhly stôl k chudobe, živý trh neziskoviek a pôsobivá fotovýstava „Videl som všetky kostoly Slovenska“. Fórum vyvrcholilo medzináboženským stretnutím v modlitbe a zamyslení.

Prečítajte si Nitrianske vyhlásenie CEIF 2016 na tomto linku. Ďalšie informácie o Fóre nájdete tu


Naše poslanie

Fórum náboženstiev sveta – Slovensko je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, vytvoreným s cieľom kultivovať harmóniu medzi náboženskými, duchovnými a kutúrno-civilizačnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.

Naša vízia

Našou víziou je svet, v ktorom:
• náboženské a duchovné spoločenstvá žijú vo vzájomnej harmónii a prispievajú k zdokonaleniu sveta z hĺbky bohatstva svojej múdrosti a milosrdenstva,
• náboženský a kultúrny strach a nenávisť nahradí porozumenie a úcta,
• všetci ľudia objavia potrebu poznať, milovať a starať sa o blížneho,
• bohatstvo ľudskej a náboženskej diverzity sa stane súčasťou komunitného, občianskeho, spoločenského a medzinárodného života,
• najsilnejšie a najvplyvnejšie inštitúcie sveta prekonajú úzke zameranie na vlastné záujmy v mene spoločného dobra,
• Zem a všetok život bude ocenený, chránený, uzdravený a obnovený,
• všetci ľudia budú túžiť po uskutočnení svojich najvyšších hodnôt a ambícií.

Náš prístup

Fórum náboženstiev sveta podporuje náboženskú harmóniu, nie náboženskú jednotu. Problém s hľadaním jednoty medzi náboženstvami spočíva v riziku straty jedinečného a vzácneho charakteru každej jednotlivej náboženskej a duchovnej tradície. Toto chápanie je základným východiskom našej činnosti.

Harmónia medzi náboženstvami je dosiahnuteľným a vysoko žiadúcim cieľom. V takomto stave sú všetci obohatení o osobitosti rôznych náboženských tradícií. Navyše, v rámci každej tradície sú zdroje (filozofické, teologické a duchovné učenia, perspektívy), ktoré umožňujú každému vstúpiť do vzťahu plného rešpektu, vďačnosti a spolupráce s osobami a spoločenstvami z iných tradícií.

Naša príležitosť

Žijeme vo svete rozdielov. Napriek tomu sme na sebe vzájomne závislí. Nikde nie je tak dôležité učiť životu v rozdielnosti ako práve v náboženstve.

Dnes a náboženstvo príliš často zneužíva ako nástroj na rozdelenie a nespravodlivosť, čo zrádza samotné ideály a učenia, ktoré ležia v srdci každej z najväčších svetových náboženských a duchovných tradícií. Tieto ideály pritom ovplyvňujú životy miliárd ľudí múdrymi a nádhernými spôsobmi. Zjednocujú ľudí v spoločenstvách, kde zdieľajú hodnoty a pracujú v harmónii pre spoločné dobro. Tu svitá nádej, že svet možno zmeniť k lepšiemu.

Naše aktivity

Združenie realizuje a podporuje aktivity zamerané na prehĺbenie pôsobenia cirkví v občianskej spoločnosti s cieľom upevniť morálne základy spoločnosti, podporiť demokraciu v krajine a prakticky pomáhať ľuďom pri hľadaní duchovnej orientácie a riešení krízových situácií.