Fórum 2015

Prvýkrát po viac ako dvadsiatich rokoch sa Fórum svetových náboženstiev vrátilo do Spojených štátov spájajúc ľudí ducha a viery z celého sveta. Desaťtisíc ľudí z viac ako 80 krajín a 50 rôznych náboženských a duchovných tradícií malo opäť priestor spoločne sa spoznať, zdieľať svoje tradície a učiť sa jeden od druhého. Predseda PWR imám Abdul Malik Mujahid v úvodnom príhovore pripomenul: „Viera prináša to najlepšie v nás a ekuménia prináša to najlepšie z našej viery! Príliš často je náboženstvo zneužívané ako nástroj rozdelenia a nespravodlivosti, zrádzajúc samotné ideály a učenia, ktoré ležia v srdci každej z najväčších svetových tradícií. Avšak náboženské a duchovné tradície v celej svojej kráse ovplyvňujú životy miliárd ľudí. Keď naše rôznorodé spoločenstvá pracujú v harmónii pre spoločné dobro, je nádej, že svet môže byť transformovaný k lepšiemu.“

Fórum 2015 pokračovalo v bohatej tradícii dialógu a rozvíjania vzťahov medzi ľuďmi z rozdielnych prostredí, ktorých spája vízia spravodlivej, mierovej a udržateľnej budúcnosti. Tento spoločný záväzok otvoril cestu pre novú éru spolupráce medzi svetovými náboženských a duchovnými komunitami, ako aj občianskymi a politickými spoločnosťami. Záleží na tom blaho Zeme a všetkého života.

Detaily o programe a účastníkoch možno nájsť na stránke PWR.
Videá z prednášok sú dostupné na YouTube.1_pwrStretnutie s predstavenstvom PWR. Zľava vedúci tímu pre výber hosťujúcej krajiny Andras Corban-Arthen, budúci predseda Riadiaceho výboru Rob Sellers, Mário Nicolini, Anna Galovičová a výkonný riaditeľ Larry Greenfield s manželkou.3_pwrBrainstorming o programovom zameraní možného Fóra Bratislava 2017, (zľava) s bulharským pátrom ortodoxnej cirkvi Petarom Gramatikovom, Phyllis Curott, viceprezidentkou Riadiaceho výboru PWR a veľvyslankyňou PWR v Rakúsku Elisabeth Ziegler-Duregger.auzaDiskusia o možnom budúcom Fóre v Bratislave s Jeho Excelenciou arcibiskupom Bernarditom C. Auzom, apoštolským nunciom a stálym pozorovateľom Svätej stolice pri OSN. Arcibiskup vystúpil ako hlavný rečník na plenárnom rokovaní venovanom klimatickým zmenám.cadeioReverend Don Rooney, prezident americkej Catholic Association of Diocesan Ecumenical and Interreligious Officers (CADEIO) a ďalší predstavitelia jeho organizácie, vrátane Judith Longdin, Michaela Terriena a Margaret Moore, budú spolupracovať pri organizovaní možného Fóra na Slovensku. Dvestočlenná delegácia katolíckej cirkvi pod egidou CADEIO bola najväčšou zo všetkých delegácií na Fóre Salt Lake 2015.5_KAICIIDMário Nicolini a Anas Alabbadi, predstaviteľ organizácie KAICIID (King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue) sídliacej vo Viedni.5b_united_nationsAnna Galovičová so Sally Kader z kancelárie First Ladies Forum pri Organizácii Spojených národov (OSN).6_BahaiAnna Galovičová a Robert Henderson, členom riadiaceho výboru PWR a predstaviteľom bahájskej viery.6b_catholicAnna Galovičová s katolíckym biskupom Douglasom L. Walkerom zo Santa Fe.nikitas
Anna Galovičová a Mário Nicolini s eminenciou metropolitom Nikitasom Luliasom z Dardanel, stálym predstaviteľom Patriarchu Bartolomeja v Elijah Board of World Religious Leaders.6cMário Nicolini a trinásťročná aktivistka a speváčka Ta’Kaiya Blaney.navrat_k_bohuAnna Galovičová na svojej prednáške na tému „Návrat k Bohu – duchovná cesta bývalého Východného bloku“ oznamuje zámer hosťovať ďalšie Fórum na Slovensku. Vtedy už táto správa obehla šepkandou tisíce účastníkov Fóra, ktorí členov slovenskej delegácie oslovovali úplne spontánne.7b_LDS_UtahMário Nicolini na prehliadke humanitárneho centra mormonskej cirkvi, ktoré prispieva k integrácii prisťahovalcov v regióne Salt Lake.8_rotary