O Fóre

Fórum náboženstiev sveta – Parliament of the World’s Religions
http://www.parliamentofreligions.org/

Prvé Fórum náboženstiev sveta sa uskutočnilo už v roku 1893 ako úvod snáh o vytvorenie globálneho dialógu o viere. Táto udalosť bola oslávená pri príležitosti jej 100. výročia v roku 1993 novým Fórom. To viedlo k sérii globálnych stretnutí v rámci oficiálneho názvu Fórum náboženstiev sveta (Parliament of the World’s Religions).

Rada pre Fórum náboženstiev sveta

Nezisková organizácia Rada pre Fórum náboženstiev sveta (Council for a Parliament of the World’s Religions) bola založená v roku 1988 v Chicagu, aby realizovala tradíciu Fóra náboženstiev sveta. Jej poslaním je kultivovať harmóniu medzi náboženskými a duchovnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.

1893 Chicago

V roku 1893 mesto Chicago hostilo svetový veľtrh pod názvom Kolumbijská výstava. Aby sa plne využili možnosti tohto bezprecedentného stretnutia, na okraj expozície sa konal rad sprievodných podujatí, ktorých témou bola antropológia, ​​práca, medicína, obchod a financie, literatúra, história, umenie, filozofia a vedy. Zďaleka najväčším kongresom počas svetovej výstavy bolo Fórum náboženstiev sveta, označované za prvé organizované zhromaždenie predstaviteľov východných a západných duchovných tradícií.
1893

1993 Chicago

V roku 1993 sa Fórum stretlo v Chicagu za účasti viac ako 8000 ľudí rôznych vierovyznaní z celého sveta. Fórum podnietilo spoločné slávenie rituálov, ale aj diskusie a skúmanie, ako náboženstvá môžu spoločne pracovať na riešení kritických otázok, s ktorými je konfrontovaný dnešný svet. Tón zhromaždeniu udala kľúčová prednáška Hansa Künga a jeho dokument „Smerom ku globálnej etike“ (Towards a Global Ethic: An Initial Declaration), ktorý predstavil spoločné morálne prvky náboženských a duchovných prúdov sveta. Svet obehla aj jedinečná kniha „Zdroje pre spoločenstvo náboženstiev“ (A Sourcebook for the Community of Religions), v ktorej sú na rozdiel od mnohých učebníc texty spracované priamo jednotlivými cirkvami a duchovnými skupinami. Medzi prominentnými hosťami Fóra boli Dalajláma a kardinál Joseph Bernardin.
1993

1999 Kapské Mesto

Do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike prišlo na pozvanie Nelsona Mandelu a arcibiskupa Desmonda Tutu vyše 7000 účastníkov z 80 krajín. Fórum začalo predstavením programu International AIDS Quilt v boji s epidémiou v Južnej Afrike. Akcia pokračovala stovkami panelových diskusií, sympózií a seminárov, modlitieb a meditácií, plenárnych zasadnutí a predstavení. Zhromaždenie vypracovalo dokument „Výzva vedúcim inštitúciám“ (A Call to Our Guiding Institutions), adresovaný náboženstvám, vládam, podnikateľským subjektom, školám a médiám s výzvou k reflexii a transformácii na prahu budúceho storočia. Kniha „Dary služby pre svet“ (Gifts of Service to the World) predstavila viac ako 300 projektov, ktoré úspešne menia svet k lepšiemu.
1999

2004 Barcelona

Prvé Fórum náboženstiev sveta v Európe sa zhromaždilo v rámci Všeobecného kultúrneho fóra (Universal Forum of Cultures). Takmer 9000 účastníkov sa zameralo na štyri naliehavé otázky: potlačenie nábožensky motivovaného násilia, prístup k pitnej vode, osudy utečencov po celom svete a elimináciu zahraničného dlhu v rozvojových krajinách. V spolupráci s UNESCO Fórum vytvorilo „Cesty k mieru“ (Pathways to Peace), silný dialóg na podporu globálnej solidarity tvárou v tvár rastúcemu strachu a násiliu.
2004

2009 Melbourne

Fóra v austrálskom Melbourne sa zúčastnilo 6500 ľudí. Diskusie sa zaoberali globálnymi otázkami najmä cez prizmu domorodých spoločenstiev, vrátane globálnej zmeny klímy, globalizácie, udržateľného rozvoja a spirituality mládeže. Austrálska vláda sa počas Fóra verejne ospravedlnila domácemu aborigínskemu obyvateľstvu. Hviezdami zhromaždenia boli bývalý americký prezident Jimmy Carter a Ravi Shankar.
2009

2015 Salt Lake City

Ústrednými témami zhromaždenia v Salt Lake City v dňoch 15.-19. októbra 2015 boli klimatické zmeny, ekonomická nerovnosť, vojna, terorizmus a nenávisť, dôstojnosť žien, posilnenie mladých lídrov a práva domorodého obyvateľstva. Fórum vydalo deklarácie k uvedeným témam s osobnými záväzkami, ktoré sa zaviazali realizovať tisíce ľudí. Salt Lake 2015 privítalo historicky rekordných 10 500 účastníkov z 80 krajín, 30 náboženstiev a 550 duchovných tradícií.
LogoOverSaltLake2015
speakers

2017 Bratislava – kandidatúra

Slovensko bolo kandidátom vo finálnom výbere pre usporiadanie Fóra náboženstiev sveta v roku 2017 v trojuholníku stredoeurópskych metropol Bratislava – Praha – Viedeň. Rada pre Fórum náboženstiev sveta v Chicagu rozhodla o tom, že ďalšie globálne fórum sa bude konať v kanadskom Toronte v novembri 2018. Viac informácií sa dozviete na tomto linku. Na základe toho, čo sme v procese kandidatúry dosiahli, pramení naša sebadôvera a odhodlanie pokračovať v podpore medzináboženského dialógu v občianskej spoločnosti.