Náš tím

PhDr. Anna Galovičováanna_galovicova_circle

Anka je čestnou predsedníčkou organizácie, veľvyslankyňou Fóra náboženstiev sveta na Slovensku, predsedníčkou a exekutívnou koordinátorkou pre Európsku sieť proti chudobe, predsedníčkou a zakladateľkou Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, ktorá rozbehla aktivity Fóra na Slovensku a úspešne zrealizovala podujatie „Krása ukrytá v rozprávkach“ na desiatkach slovenských škôl počas roka 2015. Medzináboženským aktivitám v mimovládnom sektore sa venuje dlhodobo.

+421 905 602 993
anna@fwr.sk

Mgr. Mário Nicolini

Mário sa vo Fóre náboženstiev sveta angažuje ako výkonný riaditeľ v záujme rozvoja demokratických hodnôt a pozdvihnutia Slovenska. Po dekáde skúseností v štátnej službe teraz v projekte Fóra zažíva nový rozmer verejnej služby. Okrem toho aj fascinujúcu cestu duchovného rastu, sprevádzanú spoznávaním nových horizontov a skvelých ľudí. Je zakladateľom a čestným prezidentom mimovládnej organizácie Euroatlantické centrum. Dlhodobo rozvíja projekty pre mládež, prednáša o zahraničnej politike a bezpečnosti. Pôsobí ako poradca GLOBSEC.

+421 948 780 830
mario@fwr.sk

Mgr. Peter Petrovičpeter_petrovic_circle

Peter prináša do organizačného tímu dve dekády skúseností profesionálneho organizátora kongresov, je partnerom v spoločnosti Guarant International, ktorá je v organizácii podujatí jednou z najväčších v strednej Európe. Za obdobie jeho pôsobenia spoločnosť zrealizovala viac ako 2,5-tisíca podujatí. Je členom predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (Bratislava Tourist Board) a členom Slovak Convention Bureau, čím reprezentuje prepojenie na priemysel cestovného ruchu. Od začiatku k aktivitám Fóra pristupuje s nadšením a pokorou, akú si iniciatíva s takouto globálnou ambíciou a myšlienkovou hĺbkou zaslúži. Vzhľadom na svoje svetonázorové presvedčenie sa o medzináboženské iniciatívy zaujíma aj z duchovného hľadiska.

+421 902 883 353
peter@fwr.sk

Priaznivci a podporovatelia

 

martin_capliarMartin Čapliar, Bc.

Maťo je exprezidentom mimovládnej organizácie Euroatlantické centrum a študentom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Práca v EAC ho motivuje, pretože s kamarátmi a kolegami realizuje nápady a myšlienky, ktorým verí. Jeho mottom je „Všetko sa dá, len treba chcieť.“ Verí, že Fórum zmení Slovensko a bude veľkou inšpiráciou aj pre mladú generáciu.

dusan_deakDoc. Dušan Deák, PhD.

Dušan pôsobí ako docent orientálnych jazykov a literatúr na Katedre porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát z indickej histórie získal na University of Pune v Indii. Zaoberá sa históriou a antropológiou náboženstiev v Indii so špecializáciou na liminálne indo-muslimské komunity. Prednáša kurzy zamerané predovšetkým na hinduizmus a indický islám. „Našej malej krajine určite prospeje, keď ju navštívi množstvo rôznych ľudí z celeho sveta s rôznymi názormi na veci medzi nebom a zemou. Bude to možnosť opäť sa naučiť a spoznať niečo nové. Fórum náboženstiev sveta má potenciál nás obohatiť, a preto ho podporujem.“

draveckyJozef Dravecký

Jozef vyšiel z prostredia matematiky, ale od začiatku deväťdesiatych rokov až do odchodu do dôchodku v roku 2013 bol aktívnym diplomatom. Bol veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej stolici vo Vatikáne, v Bulharsku a Lotyšsku. Do nášho tímu prináša skúsenosti s podporou dialógu medzi náboženstvami.

stanka_harkotovaStanislava Harkotová

Stanislava pracuje niekoľko rokov ako reportérka. Venuje sa sociálnym a menšinovým témam s dôrazom na otázky chudoby a občianskej spoločnosti. Patrí k ľuďom, ktorí tvrdia, že medzi intuíciou, citom a intelektom – náboženstvom, umením a vedou – môže a má byť súlad. Spiritualitu považuje za najfascinujúcejšiu stránku ľudstva.

lukas_chmelikLukáš Chmelík

Lukáš je lídrom buddhistickej komunity na Slovensku a zakladateľom buddhistickej stupy pri Piešťanoch. Venuje sa praxi tibetského buddhizmu už viac ako 20 rokov. Obdržal mnohé transmisie a odovzdanie náuk od viacero popredných majstrov rôznych línií tibetského buddhizmu. Ako jediný študent Dzogchenu pod vedením majstra Chogyal Namkhai Norbua je na Slovensku aj autorizovaným inštruktorom Santi Maha Sanghy, systematického kurzu buddhizmu, ktorý majster Norbu zostavil pre študentov Dzogchenu z celého sveta.

juraj_majcinJuraj Majcin

Juraj je študentom medzinárodných vzťahov na Global Studies Institute Ženevskej univerzity vo Švajčiarsku. Okrem štúdia pracuje na mnohých projektoch a má za sebou viaceré stáže v štátnych aj súkromných inštitúciach. Takisto je angažovaný v ženevskej juniorskej podnikateľskej asociácii Junior Entreprise Geneve a členom organizačného tímu prestížnej študentskej konferencie Geneva International Model United Nations. Je presvedčený, že práve otvorený náboženský dialóg môže v súčasnej dobe napomôcť pri riešení globálnych problémov. Zároveň verí, že Fórum náboženstiev sveta bude pozitívnym impulzom pre občiansku spoločnosť na Slovensku.

boris_mattosBoris Mattoš, PhD.

​Boris je prorektorom pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po štúdiách na Univerzite Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval postgraduálne štúdium na Universität Zürich a Humboldtovej univerzite v Berlíne. Je členom viacerých medzinárodných renomovaných expertných komisií v oblasti medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Vo svojej pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje skúmaniu vybraných aspektov diplomacie a medzinárodných vzťahov. Univerzitné inštitúcie majú s Fórom náboženstiev sveta spoločnú ambíciu rozmnožovať plody poznania a kultúry a rozširovať ich v spoločnosti.

ivan_malekIvan Malek

Ivan je aktivistom a tajomníkom Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva. Pracuje s mládežou, je členom Slovenskej siete proti chudobe a učiteľom jogy.

 

 

irene_montjoyeIrène Montjoye, PhD.

Grófka Irène Montjoye je literárnou vedkyňou a kulturologičkou. Rakúska Európanka francúzskeho, írskeho, nemeckého a poľského pôvodu žije vo Viedni, prednášala na viacerých univerzitách, vrátane Universität Klagenfurt, International University a Webster University vo Viedni. Je spoluzakladateľkou Spoločnosti pre výskum 18. storočia. Vo svojich prednáškach, výskume a publikáciách sa venuje najmä bilaterálnym kultúrnym vzťahom Rakúska a vnímaním Rakúska v iných krajinách. Medzi jej knihy patrí Otec Oscara Wildea o Metternichovom Rakúsku, Turecká dcéra Márie Terézie a Škótka v Rakúsku – grófka Johanna Purgstall. Realizovala cyklus prednášok pre rakúske ministerstvo zahraničných vecí pod titulom Rakúsko je a bolo lepšie ako jeho povesť a venovala sa téme obrazu proroka Mohameda v literatúre európskych krajín. Irène je presvedčená, že na udržanie mieru a predchádzanie radikalizácii sú nevyhnutné spoločne rozumne premyslené reformy.

zuzana_palovicZuzana Palovic

Zuzka je poslucháčkou doktorandského štúdia University of Surrey. Pre túto Kanaďanku narodenú na Slovensku je Fórum jedinečnou organizačnou a duchovnou skúsenosťou, ako aj osobným príspevkom k rozvoju jej slovenskej vlasti.

 

daniel_pastircakDaniel Pastirčák

Daniel je slovenský básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ Cirkvi bratskej. Svoje verše, prózy a eseje publikoval na prelome 80. a 90. rokov v Slovenských pohľadoch a Tvorbe T, neskôr v Romboide a Mostoch. Spolupracuje s rozhlasom i televíziou. Debutoval v roku 1993 knihou Damianova rieka rozprávky o láske a večnosti, vydal rozprávkovú ságu Čintet, alebo more na konci sveta, knihu Minimýty a rozprávkovú knihu O kresbe čo ožila. Vydal básnické zbierky Tehilim, Kristus v Bruseli, V a Slovo pred slovom, básnickú interpretáciu Proglasu. Vydal knihy teologických textov Zdravé telo v kóme, Boží strom zla, Evanjelium podľa Jóba, Vietor veje kam chce, Malá kniha o vzťahoch, Malá kniha o srdci.  Preložil hru od T. S. Eliota Cocktail Party, napísal novú verziu hry o Svätej Dorote, ktorá bola uvedená v Slovenskom národnom divadle. Je autorom scenára hry Vrchol v hmle a filmového scenára Budeme sa stretať v snoch, ktorý bol medzi piatimi scenármi nominovanými na ocenenie Český Lev. Paralelne sa venuje aj výtvarnej tvorbe. Zúčastnil sa festivalov a výstav knižnej ilustrácie a vystavoval na Slovensku a v zahraničí. V ostatnom čase sa venuje projektu výtvarných bohoslužieb, v ktorých sa výtvarná inštalácia a projekcia spája s improvizovanou hudbou a prvkami rituálu. Na koncepte Fóra náboženstiev sveta je Danielovi najviac sympatické, že dialóg je najlepším spôsobom, ako pestovať vlastnú sebareflexiu.


martin_poliacikMgr. Martin Polia
čik

Martin je poslancom parlamentu a predsedom Skupiny priateľov Tibetu v Národnej rade Slovenskej republiky. Fórum náboženstiev sveta vníma ako príležitosť získať pevné miesto pre Slovensko na duchovnej mape Európy.

 

spillerovaIng. Jitka Spillerová

Jitka je podnikateľkou v oblasti cestovného ruchu. V rámci svojej incomingovej agentúry zabezpečuje služby cestovného ruchu pre zahraničných turistov na Slovensku. Hovorí anglicky, nemecky, francúzsky. Je členkou Bahájskeho spoločenstva na Slovensku. V bahájskom spoločenstve spolu s pani Venus Jahanpour zastáva funkciu „Kancelárie pre styk s verejnosťou“. Ako bahájka verí v jednotu v rôznorodosti a v to, že „Zem je jednou veľkou krajinou a ľudstvo jej občanmi“.

jozef_vaskoJozef Vaško

Jozef Vaško pôsobí ako podnikateľ a lektor v sektore cestovného ruchu a športu.

 

 

robert_vinczeIng. Róbert Vincze

Róbert riadil odbor kongresového turizmu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) a tiež združenie Slovak Convention Bureau. Usporiadanie Fóra v Bratislave podľa neho podporí rozvoj cestovného ruchu. Takisto pozitívne ovplyvní imidž Slovenska ako pohostinnej krajiny a Bratislavy ako jednej z metropol Európskej únie.

jarmila_vlckovaJarmila Vlčková

Jarka je organizátorkou etnických a world music akcií, zakladateľkou bratislavskej agentúry SHIRAZ.SK (2009). Po niekoľkých rokoch organizovania hudobných a tanečných akcií, ktoré vzbudili záujem širokej verejnosti, médií a partnerov, vrátane Ministerstva kultúry SR, sa podieľala na založení medzinárodného Festivalu perkusií World of the Drums a občianskeho združenia AMITY. V jeseni 2014 iniciovala založenie spoločnej platformy WORLD MUSIC FROM SLOVAKIA, ktorej cieľom je podporiť talentovaných hudobníkov slovenskej world music, integrovať slovenskú hudbu do európskej scény a zapojiť Slovensko do medzinárodnej spolupráce globálnej komunity world music. Vo Fóre náboženstiev sveta nachádza pokračovanie svojho životného poslania prepájať ľudí bez ohľadu na vieru alebo kultúru. Hudba je spoločným jazykom umožňujúcim hľadať to spoločné, čo nás spája, to základné, čo nosíme v sebe. World music je vyjadrením lásky a rešpektu ku koreňom, ktoré sú aktualizované a interpretované pre súčasného poslucháča.

elisabeth_ziegler_dureggerElisabeth Ziegler-Duregger

Elisabeth je veľvyslankyňou Fóra náboženstiev sveta v Rakúsku, v Tirolsku riadi miestne združenie United Religions Initiative. Je nadšenou podporovateľkou Fóra v Bratislave, s pridruženými aktivitami v Rakúsku, aby podujatia zdôraznili rozmer zjednotenia Európy a vzájomné kultúrne obohatenie všetkých jej krajín.