V Bratislave prvýkrát verejne v dialógu rabín, imám, katolícky a evanjelický kňaz

Medzináboženský dialóg už viac nie je okrajovou témou. Podujatie v Pálffyho paláci prilákalo stovky ľudí.

Anton Ziolkovsky Misha Kapustin 2_Dominik Sepp„Hovorili sme o vážnych veciach, boli sme aj kritickí, ale nechýbali ani situácie, v ktorých sme sa uvoľnili,“ napísal na svojom facebooku katolícky kňaz Anton Ziolkovský. Predstavil tak diskusiu, v ktorej sa večer 23. januára 2018 v Pálffyho paláci v Bratislave stretol so svojimi proťajškami z iných tradícií, evanjelickým kňazom Františkom Ábelom, židovským rabínom Mishom Kapustinom a moslimským imámom Mohamadom Safwanom Hasnom.

Trio evanjelik, žid a moslim obchádza Slovensko už niekoľko mesiacov a hoci jeho aktivitu vnímajú školy i verejnosť priaznivo, ide vo všetkých troch prípadoch o predstaviteľov náboženských skupín, ktoré sú na Slovensku menšinové. Práve preto bola účasť Antona Ziolkovského, výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska, výnimočná a dôležitá. Zastupoval na podujatí Rímskokatolícku cirkev, ku ktorej sa na Slovensku hlási najviac veriacich.

Utorková diskusia s príznačným názvom „Stretnú sa kresťan, moslim a žid…“ zavŕšila trojicu verejných medzináboženských podujatí, z ktorých prvé sa konalo v Kežmarku a druhé v Košiciach. Projekt realizuje občianske združenie Fórum náboženstiev sveta – Slovensko v partnerstve so Slovenskou úniou židovskej mládeže a Islamskou nadáciou na Slovensku.

Auditorium_Dominik Sepp 1Priaznivý vývoj i opatrnosť

Každý z hostí začal tým, čo medzináboženský dialóg znamená pre neho. Rabín, imám a evanjelický kňaz spolu už strávili istý čas na cestách do slovenských regiónov, pri ktorých sa stretávali so žiakmi na stredných školách i verejnosťou. Vo svojich odpovediach sa preto venovali najmä dojmom z ciest a spoločným zážitkom. Rabín Kapustin podčiarkol, že medzináboženský dialóg bol a zostáva dôležitý. „Človek musí byť schopný koexistovať s inými ľuďmi, ktorí nemajú vždy rovnaký názor ako on sám. Treba o tom rozprávať, učiť sa, mať nádej a robiť všetko pre to, aby ľudia mali lepšiu budúcnosť. Preto je dôležité pokračovať v tom, čo robili mnohí pred nami a myslím si, že tak budú konať aj ďalší.“

Podľa Antona Ziolkovského je v rovine konkrétneho spolužitia náboženstiev veľa možností konať spoločne. „S radosťou konštatujem, že v priebehu posledných troch-štyroch rokov medzináboženský dialóg medzi kresťanskými cirkvami a medzi katolíckou cirkvou a židovskou komunitou na Slovensku prešiel veľmi výraznou cestou.” Pripomenul spoločnú cestu náboženských predstaviteľov do Ríma a prijatie u pápeža Františka. V dialógu s moslimami je podľa Ziolkovského situácia zložitejšia, lebo je potrebné hovoriť aj o negatívach. V tejto súvislosti spomenul svedectvá kresťanov na Blízkom Východe, ktorí sú vystavení útokom zo strany islamských radikálov aj násilie páchané Osmanskou ríšou počas výbojov v Európe, ako sa zachovalo v slovenskej literatúre. Imám Mohamad Hasna rezolútne odsúdil páchanie teroristických útokov v mene islamu a poukázal na príklady pokojného spolužitia židov a kresťanov v súčasnosti aj minulosti, a to aj na územiach pod moslimskou nadvládou. Na margo populárnej predstavy o tom, že moslim má šíriť islam ohňom a mečom Hasna zdôraznil, že islam zakazuje násilné obracanie na vieru. Okrem toho upozornil na potrebu odstupu a kritického hodnotenia vlastnej minulosti, do ktorej patrili aj križiacke výpravy proti moslimom.

Abel Hasna Nicolini Ziolkovsky Kapustin 2_Dominik SeppBúranie mýtov

Debata však bola, podobne ako výjazdy duchovných lídrov do regiónov, poznačená predovšetkým ochotou načúvať jeden druhému, hovoriť otvorene aj o sporných témach a nazerať na možnosti vzájomného spolužitia prakticky. Počas ciest po stredných školách sa napríklad pomerne jasne ukázalo, ktoré predsudky sú dnes vo vzťahu k náboženským komunitám medzi žiakmi najrozšírenejšie.

O islame si najčastejšie myslia, že si neváži iné náboženstvá, o judaizme, že všetci židia sú bohatí a o kresťanstve, že si odporuje s vedou. Diskutujúci preto dostali priestor vyjadriť sa k tvrdeniam vzťahujúcim sa k jeho náboženstvu. Táto časť diskusie priniesla poznatky o svätých textoch, informácie a skúsenosti z praktického života s cieľom búrať zovšeobecnenia a mýty, ktoré nemajú oporu v realite. Rabín Kapustin napríklad poukázal na veľké rozdiely v príjmoch medzi židmi, pričom jednotlivé prípady bohatých ľudí nemožno zovšeobecňovať a vyskytujú sa vo všetkých skupinách. Z úst imáma zaznelo, že Ježiš Kristus a Panna Mária majú výnimočné miesto nielen v kresťanstve, ale aj v islame. Moslimovia uctievajú Ježiša ako jedného z prorokov, veria v jeho zázračné počatie a očakávajú jeho druhý príchod na svet. Panne Márii je v Koráne venovaná celá kapitola. Ku vzťahu náboženstva a vedy kňaz a akademik Ábel podčiarkol potrebu neustáleho dialógu, keďže kresťanstvo a exaktné vedy sa vzájomne dopĺňajú pri odhaľovaní tajomstiev univerza, ktoré zostáva neprebádané.

Auditorium_Dominik Sepp 3František Ábel považuje hysterický strach z neznámeho za jedného z najväčších nepriateľov ľudstva. Úlohou človeka je vnášať svetlo do tmy a prekonávať zlo dobrom. Viera je často zneužívaná na egoistické účely alebo politickú manipuláciu. Úlohou veriacich v tejto situácii je kriticky rozlišovať. Interpretovať sväté texty v duchu základných princípov viery na aktuálnu situáciu je nezastupiteľným poslaním duchovných lídrov.

A čo obdivujú na druhých náboženstvách najviac? Ziolkovský vyzdvihol vernosť židov aj moslimov svojmu presvedčeniu a  spôsob prežívania viery, ktorý môže byť pre kresťanov príkladom. Okrem toho úctu, ktorú moslimovia prechovávajú k manželstvu, rodine a ľudskému životu. Hasna vyzdvihol u kresťanov pokoru a charitatívnu činnosť, u židov si váži schopnosť prežiť aj najťažší útlak. Ábel vyslovil obdiv k spolupatričnosti židovskej komunity a nefalšovaný záujem o druhého, ktorý kontrastuje s kresťanským individualizmom. Kapustin oceňuje na islame podobné poňatie monoteizmu ako v judaizme a na Evanjeliu si váži prikázania voči blížnemu, vrátane starostlivosti o chudobných, chorých a trpiacich.

Pavel Traubner_Dominik SeppDiskusiu podfarboval humor a častý potlesk publika, v ktorom bola výrazne zastúpená mladá generácia. Profesor Pavel Traubner označil toto stretnutie za nesmierne dôležité z ľudského aj ekumenického hľadiska. Ako dôstojná bodka za podujatím zaznela v závere poznámka priamo z auditória: „Milujte nielen svojho blížnych, ale aj svojich nepriateľov a modlite sa za nich. Vtedy sa ukáže tá pravá viera v Boha, bez ohľadu na náboženstvo.“

V auditóriu nechýbali osobnosti ako predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZŽNO) Igor Rintel, čestný predseda ÚZŽNO Pavel Traubner, bývalý predseda bratislavskej židovskej obce Egon Gál, novinár a fotograf Andrej Bán, historik Ivan Kamenec či exminister zahraničných vecí Pavol Demeš.

Igor Rintel Peter Salner_Dominik SeppAko športový zápas… s hudbou

Ten o podujatí na svojej facebookovej stránke napísal: „V Pálffyho paláci v Bratislave som bol na mnohých podujatiach. Nikdy som však nevidel taký nátresk, ako na akcii ‚Stretnú sa kresťan, moslim a žid‘. Medzináboženský dialóg tým dosiahol u nás nový level.“

Vysoký záujem predpovedala už udalosť na facebooku, ktorá zaujala viac ako tisíc ľudí. Množstvo divákov nakoniec absolútne prevýšilo kapacitné možnosti prednáškovej sály v priestoroch paláca. Sto miest na sedenie postačovalo sotva pre tretinu. Mnohí dvojhodinové podujatie sledovali postojačky po stranách miestnosti. Veľkej časti sa však neušlo ani také miesto a organizátori museli pristúpiť k riešeniu známemu skôr zo športových zápasov, než náboženských a ľudskoprávnych debát. Do predsiene paláca umiestnili veľkú obrazovku, na ktorú bol premietaný živý prenos z diskusie a ostatní hostia sledovali program tam.

Diskusný program hudobnými vstupmi predeľoval multiinštrumentalista Zdeněk Hladík netradičnou kombináciou domácich a exotických nástrojov.

Autor: Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a ISLAMONLINE.sk. Foto: Dominik Sepp