Týždeň lásky, úcty a dialógu

Mário Nicolini

Týždeň predchádzajúci neslávnemu výročiu založenia Slovenského štátu bol výnimočný. Pochodovanie fašistov ulicami slovenských miest, ktoré sa stalo tradíciou v ostatných rokoch, časť Slovenska zvykla pozorovať zhrozene. Druhá časť ho brala apaticky — alebo dokonca s tichou sympatiou. Tento rok sa však veci majú inak.

“Sabbati mirabilis”, zázračný týždeň, začal ekumenickým modlitebným večerom v evanjelickom zbore Veľkého kostola v Bratislave. Pozvanie luteránov prijali predstavitelia šiestich kresťanských cirkví, židovský rabín a predstaviteľ moslimskej komunity. Pripomienka 500. výročia reformácie sa neniesla v oslavnom tóne, naopak. Evanjelici Anna Polcková a František Ábel rozhodne odsúdili tézy zakladateľa svojej cirkvi Martina Luthera proti židom, v ktorých našli oprávnenie svojich zverstiev nacisti a inšpiráciu dnešní extrémisti. „Vzdelanie a pokora — a na tom založená sebareflexia — sú jediným kľúčom k dobrej budúcnosti. Tragédiou nie je konflikt, ale tabuizovanie zložitých tém. Vykročiť sami zo seba a doceniť inakosť druhého, jedine takto možno obnoviť seba a premeniť svet.” Evanjelický Veľký kostol nám odkazuje, že toto spoločenstvo sa vie kriticky pozrieť na minulosť, žiadať o odpustenie a v skutkoch dobra konať dielo nápravy.

Počas týždňa prekonala občianska petícia Via Iuris za zrušenie Mečiarových amnestií hranicu 60-tisíc podpisov. Volanie po spravodlivosti zaznelo aj z kresťanskej obce, kde paralelná petícia Fóra kresťanských inštitúcií zatiaľ vygenerovala 6-tisíc podporovateľov smerom k ambícii dosiahnuť 10-tisíc. Medzičasom film Únos, pripomínajúci najtemnejší moment mečiarizmu, prekonal rekordy návštevnosti v slovenských kinách.

Piatok večer priniesol diskusiu medzi duchovným vodcom Islamskej nadácie Mohamadom Hasnom a kazateľom Cirkvi bratskej Danielom Pastirčákom. Historickým sa stretnutie stalo tým, že to bolo prvýkrát, čo moslimská komunita otvorila svoju modlitebňu kresťanskému duchovnému. Pastirčák sa prihlásil k odkazu Erazma Rotterdamského, ktorými napomínal Luthera a pápeža v ich spore o reformu cirkvi: “Kým sa nevzdáte svojich absolútnych tvrdení, porozumiete si až smrťou a uvrhnete celý náš svet do chaosu.” História mu dala za pravdu. Dodnes je Erazmov málo, presadzujú sa veľkí vodcovia. Avšak hlboko prežívaná viera si vyžaduje kritického ducha, zatiaľčo masy nasledujú alfasamcov s čierno-bielymi riešeniami. Hasna s Pastirčákom sa zhodli na mnohých veciach. “Náboženstvo sa bráni tlaku sekulárneho sveta snívaním o návrate ideálnych čias a sekulárni humanisti sa impulzívne bránia iracionalite. Chýba stred, miesto, kde komunikujeme a netlačíme na pílu.” Moslimské centrum Córdoba na Obchodnej sa v ten večer stalo stredom. Navzdory mýtom o slepej poslušnosti islamu zaznela zo strany slovenských moslimov aj kritika islamských duchovných. Napríklad pokrytectva duchovných elít, ktorej dôkazom je mnoho imámov v islame a ktorá vedie k tomu, že mnohí ľudia opúšťajú náboženstvo a hľadajú iné formy spirituality.

V sobotu vyšlo do ulíc Bratislavy vyše tisíc demonštrantov proti fašizmu. Akcia premostila ľudí naprieč ideologickým spektrom. Organizátori, medzi ktorými zvyknú dominovať ľavicové hnutia a nechýba ani skandovanie proti kapitalizmu, sa jednoznačne prihlásili k demokracii, ideálom slobody a tolerancie. Antifašistická mobilizácia elegantne premostila viacero prostredí: začala na akademickej pôde — Univerzita Komenského poskytla dôstojnú Moyzesovu sieň diskusii s maďarským intelektuálom G. M. Tamásom o postfašizme v strednej Európe — a skončila koncertom v kultúrnom priestore A4.

Antifašistická mobilizácia je skvelou antitézou k znameniu doby, v ktorej sa spoločenstvá izolujú. Konzervatívci proti liberálom? Kaviareň proti ulici? Kresťania proti moslimom? Veriaci proti ateistom? Slovensko proti Európe? Kto tu vháňa ľudskú rodinu do umelých kŕčov? Toto šialenstvo medzi demokratmi musí prestať — a prestalo aj na Námestí SNP.

A nacisti svoj pochod zrušili.

Nedeľný večer patril otvorenému ekumenickému stretnutiu Starokatolíckej cirkvi s kázňou evanjelického teológa Ondreja Prostredníka. Diakon Martin Kováč ho predoslal verejným apelom na to, aby kresťania povedali jasné „NIE“ extrémizmu a nenávisti. Budeme sa spoločne modliť za otvorenosť, toleranciu a porozumenie v našej spoločnosti a v cirkvách. Starokatolíci sa odvolávajú na novoročnú výzvu prezidenta Andreja Kisku predstaviteľom cirkví jednoznačne reagovať na situáciu, „ako sa za Boha, za národ, za kresťanské hodnoty a údajnú ochranu koreňov a hodnôt našej civilizácie schovávajú výhonky nebezpečného zla. Žiaľ, aj fašizmu, neonacizmu, pohŕdania ľuďmi iného vierovyznania, inej rasy, národnosti alebo len iného názoru.“

Ekumenická omša v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského bola novým vrcholom, priniesla totiž spojenie slova a stola v Limskej liturgii. Šesť duchovných zo štyroch konfesií slávilo liturgiu vytvorenú v roku 1982 ekumenickou komunitou v Taizé na podnet Svetovej rady cirkví. Liturgia je rozdelená na dve časti, liturgiu slova a liturgiu eucharistie, aby sa do nej mohli zapojiť členovia všetkých cirkví zastúpených vo Svetovej rade cirkví, ako aj členovia Rímskokatolíckej cirkvi. Jej prvky prezentujú zhodu v základných teologických otázkach limských dokumentov a vyjadrujú úctu rôznym kresťanským tradíciám. Limská liturgia sa slávila na Slovensku po tretí raz.

V pondelok sa v srdci Bratislavy zišli intelektuáli aj široká verejnosť na Stredoeurópskom fóre o fašizme, ktoré už roky pripravuje Marta Šimečková, Andrea Puková a mnoho oduševnených ľudí, tentoraz v spolupráci Nadáciou otvorenej spoločnosti oslavujúcou 25 rokov založenia. Také menšie, ale duchom veľké Forum 2000 v Bratislave. Aktivistka Irena Bihariová, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, historik Jakub Drábik, vrchný zemský rabín Karol Sidon a filozof G. M. Tamás pod moderátorskou taktovkou Michala Havrana hovorili o tom, prečo sa nedokážeme zhodnúť na definíciách, čo vlastne dnešný fašizmus je a čím sa vyznačuje jazyk, ktorý paralyzuje myslenie aj empatiu. “Pokiaľ väčšina spoločnosti nebude chápať ľudské práva ako hodnotu, nepomôže nám ani ústava, ani zákony ani štátna moc,” predoslala debatu ministerka Žitňanská. G. M. Tamás, ktorému Maďarsko zakazuje vystupovať, varoval pred realitou dneška, v ktorej fašizmus máme nepozorovane aj v rámcoch parlamentnej demokracie. Rabín Sidon potvrdil, že rasizmus proti Rómom, židom alebo migrantom je dnes napravo aj naľavo a neobmedzuje sa na radikálne strany: “Ak politici preberajú rétoriku fašistov a nacistov, aby boli zvolení, dávajú im povolenie vyvolať démona hnusných presudkov, ktorý drieme v každom z nás, ale je rozumom a spoločenským ohľadom držaný v ezoterickej rovine.” Leitmotívom diskusie sa stala odvaha v osobnom aj občianskom živote, odvaha slušných ľudí prevziať zodpovednosť a rôznymi formami vstúpiť do politiky.

Je to týždeň, v ktorom pravda a láska premáha lož a nenávisť. Do ksichtu postupujúcemu zlu zavanul svieži duch. Myšlienky spravodlivosti, lásky, úcty a dialógu dokázali spojiť náboženskú aj sekulárnu verejnosť. Vrcholí týždeň, v ktorom prirodzené autority svojich spoločenstiev ukazujú tvár toho Slovenska, aké chcem zanechať svojim deťom aj ja.

Prijme túto výzvu aj politický a náboženský “stred”? Chcem veriť, že väčšina Slovenska ju prijíma.

Text vyšiel v Konzervatívnom denníku Postoj

Fotografie: autor

IMG_20170305_165909 IMG_20170305_170021 IMG_20170305_172643 IMG_20170305_172848 IMG_20170305_181307 IMG_20170310_165519 IMG_20170310_174820 (1) IMG_20170310_172353 IMG_20170312_171611 IMG_20170312_165211