Počkať, to naozaj nie sú všetci moslimovia teroristi?

To, že niečo je vysvetliteľné, neznamená, že je ospravedlniteľné.

Vo svete existujú tisíce rôznych náboženstiev. Kresťanstvo s približne 2,2 miliardami stúpencov je najväčším z nich, no nie je zďaleka jediným vyznávaným náboženstvom na Slovensku, či v Európe. V priebehu histórie bola práve viera jedným z najčastejších dôvodov na vojny, či už o územie, alebo o popularitu. V dnešnej dobe je to podobne- dve najväčšie náboženstvá tancujú na veľmi ostrom hrote dýky, no mnohí predstavitelia sú ochotní viesť rozhovory a podať si ruky. Nie, naozaj nie všetci moslimovia chcú islamizovať celý svet, a to pomocou akýchkoľvek nástrojov. Práve preto je potrebné usilovať sa o mier, pretože nádej tu stále je. Vojna už vyhnala z domovov dosť ľudí, aby sme pochopili, že to nie je riešením.

Práve o toto sa snaží občianske združenie sformované na organizáciu Fóra náboženstiev sveta na Slovensku. Stretnutie CEIF 2016, teda Stredoeurópske medzináboženské fórum 2016, ktoré toto združenie organizuje, bude prebiehať 25. júla 2016 počas Svetového kongresu esperanta v Nitre, ktoré sa bude konať 23.-30. júla 2016. O stretnutí sa vyjadril Mário Nicolini: „Neorganizujeme teologickú konferenciu. Stretnutie si kladie za cieľ hľadať cesty k riešeniu akútnych spoločenských problémov. Slovensko sa môže dostať na mapu duchovného sveta.“ Mário Nicolini sa venuje bezpečnostnej situácii v Európe aj kandidatúre Slovenska na usporiadanie Fóra náboženstiev sveta v roku 2017.

CEIF 2016 sa bude venovať niekoľkým hlavným témam: Migrácia a integrácia cudzincov, Chudoba a nerovnosť príjmov, Mier a bezpečnosť, Dialóg medzi náboženstvami: o čom? načo? ako? Podľa oficiálnej stránky bude CEIF 2016 príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a medzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov vo svete, v súčasnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu migrantov.

Pápež František sa k problematike prisťahovalcov a moslimskej populácie vyjadril: “Aby sme udržali dialóg s islamom, je potrebný vhodný tréning pre všetkých zúčastnených, nielen kvôli tomu, aby boli pevne a radostne ukotvení vo vlastnej identite, ale aby vedeli oceniť aj hodnoty iných, uvedomiť si obavy, z ktorých pramenia ich požiadavky a odhaliť zdieľané názory. My kresťania by sme mali s láskou a úctou objať moslimských prisťahovalcov v našich krajinách rovnako, ako veríme a očakávame, že budeme prijatí a rešpektovaní v krajinách s islamskou tradíciou.“

“Islam má vlastnú logiku odlišnú od iných náboženstiev. Na dialóg s moslimom sa potrebujete najprv dostať dovnútra jeho mysle a následne sa vrátiť do svojej mysle a identity,” upozorňuje profesor Francesco Zannini z Pápežského inštitútu arabských štúdií a islamistiky, jeden z pozvaných rečníkov CEIF 2016. A dá sa vôbec zvíťaziť nad ideológiou radikálneho islamu? Podľa ďalšieho z pozvaných hostí, imáma Yahyu Pallaviciniho, splnomocnenca Rímskej mešity pre medzináboženský dialóg, musia hlavnú úlohu v boji s ideológiou tzv. Islamského štátu, ktorá mieri proti demokratickému systému ako takému, zohrať vodcovia moslimských komunít na Západe. Práve oni dokázali prispôsobiť interpretáciu islamu západnému štýlu života.

Na konferencii CEIF 2016 by mali vystúpiť duchovní aj laickí predstavitelia kresťanstva, judaizmu, islamu, hinduizmu, buddhizmu, šintoizmu, bahájskej viery, ale aj ľudia z politických, akademických, mimovládnych a podnikateľských kruhov.

CEIF má veľkú perspektívu a môže poskytnúť riešenia celosvetových problémov vychádzajúcich nielen z náboženskej netolerancie. Pluralitná spoločnosť obsahujúca kultúrnu, rasovú a náboženskú pestrosť je smer, ktorým sa má uberať aj Slovensko. Je to však možné dosiahnuť v priebehu niekoľkých rokov?

 „V súvislosti s utečencami máme na Slovensku silné prejavy netolerancie. Je vysvetliteľná tým, že krajina 40 rokov žila izolovaná od sveta. Komunisti vytesnili náboženstvo z verejného priestoru. No to, že niečo je vysvetliteľné, neznamená, že je ospravedlniteľné. Niet inej cesty, ako pripraviť sa na integráciu takýchto komunít,“ dodáva Nicolini.

A prečo na organizácii spolupracujú s esperantom? “Je to hnutie otvorené svetu so silným humanistickým posolstvom. Esperantom hovorila moja babička, mnohí sú prekvapení, že stále existuje. Ale éra internetu dala esperantu krídla. Je to okrem iného výborný vstup do štúdia cudzích jazykov.”

CEIF 2016 by mal byť podľa organizátorov predpremiérou Fóra náboženstiev sveta 2017. „Globálne fórum, ktoré chceme organizovať na budúci rok, je podporované z mnohých strán, v minulosti to boli duchovné autority ako napríklad Dalajláma alebo imám z Mekky. Fórum v Španielsku otváral arcibiskup Barcelony a v Melbourne kardinál George Pell, ktorý je dnes pápežom poverený reformou financií Vatikánu. V Salt Lake vystúpil nuncius pri OSN na tému klimatických zmien. Okrem toho sa v minulosti zúčastnili i osobnosti ako Nelson Mandela, jordánska kráľovná Raánia, exprezident Jimmy Carter, mnohí nositelia Nobelovej ceny a osobnosti podobného kalibru. Na poslednom fóre v Salt Lake City sa zišlo okolo 10 500 účastníkov. Bol to úžasný zážitok, taká duchovná Olympiáda,“ uvádza Nicolini.

Konferencia CEIF 2016 je otvorená širokej verejnosti, za predpokladu registrácie. Tá je jednoduchá – zvládnete ju za pár minút online na stránke http://fwr.sk/ceif-2016/. Mladí ľudia so záujmom o kultúru, duchovný rozvoj a aktuálne dianie vo svete sú osobitne vítaní!

Pokiaľ máte záujem o projekty medzikultúrneho a medzináboženského dialógu, ktoré sa stále formujú, neváhajte kontaktovať Mária Nicoliniho, ktorý je okrem iného aj zakladateľom a čestným prezidentom mládežníckej organizácie Euroatlantické centrum (mario@fwr.sk).

Spracoval Samuel Spišák

Článok vychádza v novom čísle nitrianskeho školského časopisu S3GA, čerstvo oceneného jednou z hlavných cien na celoslovenskej súťaži mladých žurnalistov Štúrovo pero 2016. Originál článku nájdete na tomto linku.

skol_casSpoločný školský časopis Strednej priemyselnej školy potravinárskej, Hotelovej akadémie a Športového gymnázia v Nitre vychádza v náklade 1300 ks väčšinou trikrát do roka. Cieľom časopisu je rozvíjať a upevňovať vzťahy medzi študentmi všetkých troch škôl a poskytovať priestor pre ďalšiu realizáciu študentov i profesorov.

 

 
mario_stur_peroMário Nicolini s redakčným kolektívom časopisu S3GA na súťaži Štúrovo pero 2016.