Náboženská sloboda v 21. storočí

pozvanka-cover-720x340

Zbornik konferencie na stiahnutie.

16. februára 2016 pripravila Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung medzinárodnú konferenciu na tému Náboženskej slobody vo svete. Podujatie na ktoré prišlo 80 účastníkov prebehlo v hoteli Holiday Inn v Bratislave. V publiku nechýbali zástupcovia akademickej obce, tretieho sektora, diplomacie a štátnej správy, ale ani študenti či novinári. Cieľom konferencie bolo rozprúdiť diskusiu o súčasnom stave slobody vierovyznania na Slovensku ale aj v zahraničí. Zaujímavú diskusiu podporilo najmä vyvážené zloženie oboch panelov a moderátorske umenie Pavla Demeša. V prvej časti vystúpili politik a podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ a celosvetovo uznávaný právnik Paul Coleman, ktorý má osobné skúsenosti s obhajobou prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Coleman vyjadril presvedčenie, že náboženská sloboda je aj v 21. storočí v ohrození a čelí mnohým vážnym útokom. „Ak každoročne zomrie na celom svete 150.000 kresťanov pre svoju vieru, nemyslím si, že môžeme ostať pokojní“, dodal. Vo svojom príhovore zároveň kritizoval Európsku úniu, pre svoju nečinnosť vo veci konkrétnych krokov ktoré by podnikla pre zamedzenie týchto útokov.

Konkrétnym opatrením, ktoré môže Európe pomôcť pri riešení tejto otázky je návrh na zriadenie postu osobitného splnomocnenca pre náboženskú slobodu. S myšlienkou prišiel predseda KDH, Ján Figeľ a táto  iniciatíva si postupne získava podporu u viacerých čelných predstaviteľkou jednotlivých krajín EÚ.  Ako dodal v reakcii na otázku v diskusii, „ak Európa nebude obhajkyňou slobôd, sama na to doplatí jej stratou.“

V druhej časti, ktorú moderoval expert KDH pre zahraničné veci a ľudské práva Martin Dilong, sa rečníci zaoberali teoretickým vymedzením vzťahu štátu a cirkvi, zadefinovali miesto náboženstva a jeho prejavov v spoločnosti a potvrdili miesto náboženstva medzi základnými ľudskými právami. Prvým rečníkom bol analytik Dominic Zoeher z Rakúska, ktorý pracuje pre Fórum náboženskej slobody v Európe. Spolu s právnikom a profesorom na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, doktorom Haraldom Scheu prezentovali vybrané súdne prípady, ktoré sa týkajú náboženskej slobody a príbehy ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie.

Zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európsky záležitostí SR – veľvyslankyňa Barbara Illková a Michal Mlynár opísali súčasné aktivity Európkych inštitúcií, ktoré podnikajú kroky na podporu a rozvoj ľudských práv a slobôd do ktorých zaraďujeme aj slobodu vierovyznania. V diskusii bol vyzdvihnutý význam vzdelávania k tolerancii medzi náboženstvami, ktoré môže slúžiť ako prevencia pred možnými nedorozumeniami a konfliktami v budúcnosti.

Téma náboženskej slobody začína byť zaujímavou pre širšiu verejnosť s rastúcou vlnou migrácie s ktorou prichádzajú aj krajiny strednej a východnej Európy do styku s novými kultúrami a náboženstvami. Bez uvedomenia si potreby neustálej diskusie o prínose ako aj ohrozeniach vyplývajúcich zo súčasného stavu, nebude možné spoločnosť pripraviť na nové výzvy a nájsť riešenia na ich zvládnutie. Veríme, že sme touto konferenciou vyplnili chýbajúce miesto pre odbornú diskusiu a načrtli niekoľko východísk pre riešenie danej problematiky.

Marek Degro,
riaditeľ Nadácie Antona Tunegu

Fotografie z konferencie nájdete TU.
Link na originálny článok.